Město Mníšek pod Brdy - platební portál

Poplatek ze psů

Tento poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou Města Mníšek pod Brdy o místním poplatku ze psů ze dne 13. 12. 2023. Jedná se o roční poplatek. Základní výše poplatku za jeden rok činí 750 Kč za jednoho psa. Další sazby např. na druhého a každého dalšího psa, pro osoby starší 65 let apod. se liší. Nahlédněte proto pro bližší informace do obecně závazné vyhlášky zde

* Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob. Použité osobní údaje nejsou nijak archivovány.