Město Mníšek pod Brdy - platební portál

Poplatek za komunální odpad

Tento poplatek je stanoven obecně závaznými vyhláškami města, které naleznete zde. Jedná se o roční poplatek. Výpočet výše poplatku a případného příspěvku provádí finanční odbor Městského úřadu Mníšek pod Brdy na základě příslušné obecně závazné vyhlášky.

OBJEM NÁDOBY ČETNOST SVOZU POPLATEK
60L PYTLE* 1X14 710 Kč
80L 1X7 1 880 Kč
80L 1X14 940 Kč
120L 1X7 2 810 Kč
120L 1X14 1 410 Kč
240L 1X7 5 620 Kč
1100L 1X7 25 740 Kč

* Tato varianta je poskytována pouze stavbám pro rodinnou rekreaci, které se nachází na území města Mníšek pod Brdy. Pytle pro chataře je možné vyzvedávat ve sběrném dvoře (po úhradě poplatku).

** Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a v souladu s povinností mlčenlivosti dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Použitý osobní údaj ve formě rodného čísla není nijak archivován, stejně tak není archivováno použití aplikace k zjištění variabilního symbolu.

Přes platební portál mohou poplatek za komunální odpad platit
pouze fyzické osoby s trvalým pobytem na území Mníšku pod Brdy.