Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné vyhlášky
Název Opatření obecné povahy 1/2022
Podrobný popis Opatření obecné povahy 1/2022
Číslo jednací MZE-59640/2022-16212
Zodpovídá odbor vnitřních věcí
Původce Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Adresát Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 03.11.2022
Vyvěšeno do 31.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 03.11.2022 10:34:43
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do